PER-modellen®
fick 2022 års Alzheimer Life-stipendium

Stödet till den som drabbas av Alzheimer och till dennes anhöriga står i fokus i PER-modellen där forskare vid Mittuniversitetet medverkar. I veckan prisades arbetet med 2022 års Alzheimer Life-stipendium på 100 000 kronor.

PER-modellen® har utvecklats av Pär Hägglund, enhetschef vid socialförvaltningen i Härnösands kommun, tillsammans med Annika Kjällman Alm, lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper på Mittuniversitetet.
Pär tog emot utmärkelsen av Drottning Silvia på Drottningholms Slottsteater den 6 september. Stipendiet är på 100 000 kr och förvaltas av Alzheimerfonden.
Till PER-modellen® har projektet ”Stöd vid Demens” kopplats för att vidareutveckla och stärka evidensen kring modellen. Projektet ingår i Mittuniversitetets nya program ”Framtidens Välfärd: Vård och Skola” inom fokusområdet God och Nära Vård.
För stipendiesumman ska Pär Hägglund och Annika Kjällman Alm föreläsa runtom i Sverige kring den framgångsrika stödmodellen. PER-modellen syftar till att ge stöd till patienter i tidigt skede för att skjuta upp patientens inflyttning på särskilt boende.
Modellen ger patienter med olika former av kognitiv sjukdom ett brett stöd redan fyra veckor efter diagnos. Den 17 oktober finns det möjlighet att ta del av en lunchföreläsning på Mittuniversitetet (länk till föreläsningen) om PER-modellen®.
Rulla till toppen